To forslag til namn på vatn på Amsterdamøya (Sak 371, 2014)

< Forrige Neste >
Sak
Sak 371 (2014)
Møtedato
14. oktober 2014
Område
Tilknytta stadnamn (1)

Ikkje godkjende (0)

Godkjende (1)

Referat

I mai foreslo Per Kyrre Reymert namngjeving Hakluytvatnet på eit om lag 500 meter langt vatn mellom Hakluythovden og Nordre Salatberget. I september sende Marthe Gjerde inn desse namneforslaga på det same vatnet: Blårøvvatnet, Blårevvatnet, Røvavatnet, Revevatnet, Gravvatnet. Ho har observert både rev og graver i området.

Det er vanleg på Svalbard å ha nærskylde namn i same området. Det er også slik at vi frå før har ein del namn på Svalbard med ledda rev og grav. Desse forslaga er såleis mindre høvelege.

Vedtak: Hakluytvatnet er namn på vatnet mellom Hakluythovden og Nordre Salatberget.

Oppdatert
2014-10-23 08:51:00 UTC