Behandling av russiske stadnamn i Dronning Maud Land (Sak 372, 2014)

< Forrige Neste >
Sak
Sak 372 (2014)
Møtedato
14. oktober 2014
Område
Referat

Komiteen registrerer at russisk aktivitet i Dronning Maud Land har resultert i ny namngjeving, på russisk. Men det låg ikkje føre ei ferdig liste over desse namna til møtet. Komiteen drøfta ulike omsyn og prinsipp for korleis slike namn skal handterast.

SCAR oppmodar til å unngå ”omdøyping” eller omsetting av namn i Antarktis, slik at kvart geografiske element berre skal ha eitt namn internasjonalt, som då kan transkriberast mellom ulike alfabet. I norske polarområde har vi ofte behalde førsteleddet frå utanlandsk namngjeving og laga norsk sisteledd.

Komiteen ønsker å henta inn fleire synspunkt på desse spørsmåla før vi behandler ei samla namneliste.

Oppdatert
2014-10-23 08:52:12 UTC