Ormholmane. Navneforslag fra Bjørn Fossli Johansen (Sak 377, 2015)

< Forrige Neste >
Sak
Sak 377 (2015)
Møtedato
14. desember 2015
Område
Tilknytta stadnamn (1)

Ikkje godkjende (0)

Godkjende (1)

Referat

Sak 377: Ormholmane

Ormholet er eit kjent namn frå svalbardhistoria, dette tronge sundet mellom Barentsøya og Kükenthaløya har stri tidevasstraum som gjer det farleg å sigla gjennom. I tillegg til Alekseevøya ligg det nokre holmar i sundet.
Bjørn Fossli Johansen foreslår å kalla desse for Ormholmane.

Han bed oss også vurdera å endra Alekseevøya til Aleksejevøya, ut frå norske reglar for translitterasjon. Komiteen følger ISO-standard nr. 9 for alle stadnamn med russisk/kyrillisk opphav, og vil såleis ikkje gjera ei slik einskilt endring.

Komiteen støtter Johansen forslag om nytt namn.
Vedtak: Holmane rett vest for Alekseevøya heiter Ormholmane.

Oppdatert
2016-01-11 10:12:10 UTC