Stadnamn i norske polarområde

Avansert

Status: Alle (23225) | Godkjende (10289)

Om placenames.npolar.no

I Noreg har Norsk Polarinstitutt det offisielle ansvaret for å fastsette og registrere stadnamn i polarområda.


I 2011 blei alle norske stadnamn, frå nord (17885) og sør (5340), for første gong samla på http://stadnamn.npolar.no.


Ein eigen namnekomité godkjenner eller avviser alle nye stadnamn, sjå saksarkivet.